rules

استرداد شهریه به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه دانشجوی ثبت نام شده می باشد که تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد. لذا آیتاک از معدود آموزشگاههایی می باشد که درصورت احراز شرایط فوق بدون کسر هیچگونه مبلغی بعنوان جریمه، کل شهریه را مسترد می نمایداسترداد شهریه زبان آموز فقط تا 24 ساعت قبل از شروع ترم با ارائه قبض ثبت نام امکان پذیر می باشد، در غیراین صورت شهریه زبان آموز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد.

نکته: ارائه اصل قبض رسید ثبت نام و کارت شناسایی معتبر جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامی است.

 مرخصی بین ترم

زبان آموزان عزیز می توانند یک ترم (45 روز) در مرخصی بوده و هر زمان تا قبل از پایان این مدت جهت ثبت نام خود بدون انجام تعیین سطح به موسسه مراجعه نمایند اما درصورتیکه مرخصی بیشتر از مدت زمان اعلام شده باشد موسسه قادر به ثبت نام ایشان بدون انجام تعیین سطح مجدد نخواهد بود.

 تعطیلات

طبق تقویم سالانه آیتاک تمامی تعطیلات از پیش برنامه ریزی و تعیین شده اند. در خصوص تعطیلی های غیرمنتظره (از قبیل بارش برف و آلودگی شدید هوا و …) موسسه عموماً تعطیل نمی باشد. فلذا تصمیم گیری در همان روز ها انجام می شود و متعاقباً از طریق سایت آیتاک اطلاع رسانی خواهد شد.

به کمک احتیاج دارید؟ با ما تماس بگیرید