گواهی اشتغال به تحصیل

جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل، زبان آموز درخواست خود را از طریق پرکردن فرم اعلام می‌نمایند. زبان آموزان می‌توانند فرم درخواست گواهی را از دفا‌تر ثبت نام دریافت نمایند. زبان آموزان در هر زمان و سطحی می‌توانند درخواست گواهی اشتغال به تحصیل نمایند که در این صورت گواهی جهت ارائه به ارگان و یا سازمان درخواستی با ذکر اطلاعات تاریخ و ترم های گذرانده شده تنظیم می‌شود.

 

گواهی پایان دوره سطح Intermediate و upper- Intermediate و Advanced :

 گواهی فارغ التحصیلی دوره های ذکر شده، در پایان این سطوح به زبان آموزان عزیز اعطاء می‌شود.

زبان آموزان محترم می توانند پس از کامل کردن این سطوح با مراجعه به سایت درخواست خود را جهت دریافت گواهینامه ثبت نمایند.

به کمک احتیاج دارید؟ با ما تماس بگیرید