rules-scaled

TS: Top Student

به دانشجویی اطلاق میگردد که بالاترین نمره کلاس را گرفته و در عین حال نمره اش 90 به بالا باشد. دانشجویان تاپ می توانند از تخفیفات موسسه بهره مند شوند. لطفا توضیحات مربوط به تخفیفات را بخوانید.

ACP: Accepted

دانشجویانی که نمره بالاتر از 70 دریافت کنند قبول شده و رنک ACP میگیرند.

FLD: Failed

دانشجویانی که نمره پایینتر از 65 بگیرند رد شده و رنک FLD دریافت میکنند.

AF – Absent Fail:

اگر دانشجویی حتی فقط یک جلسه هم در کلاس حضور یابد و بقیه جلسات را حضور نداشته باشد، نمره آن AF اعلام می‌گردد.

CP: Conditional Pass

دانشجویی که نمره نهایی او کمتر از 70 و بالای 65 باشد، به طور مشروط میتواند قبول اعلام شود. شرط قبولی دانشجویانی که Conditional Pass اعلام شده اند، کسب نمره بالای 80 در ترم بعد است. در صورتی که این دانشجویان در ترم بعد نمره زیر 80 را کسب نماید، Fail اعلام می شوند.

این دانشجویان همچنین باید به مدیر مراجعه نمایند.

توجه: هیچ نمره ای بصورت تلفنی اعلام نمی شود و دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت نمرات خود را در اکانت خود مشاهده فرمایند.

به کمک احتیاج دارید؟ با ما تماس بگیرید