دوره نوجوانان

دوره آموزشی نوجوانان مخصوص رده سنی 15-12 سال می باشد و زبان آموزان نوجوان طی استمرار ترم ها با نوعی از زبان آشنا می گردند که ایشان را نه تنها برای رویارویی با موقعیت های روزمره آماده می کند، بلکه توانایی فهم و ارتباط با مفاهیم ساده علوم (به زبان انگلیسی) را که عمدتا” در مدارس استفاده می گردد برایشان فراهم می نماید.

14 ترم
نشانه: TEEN
کتاب های دوره:
کتاب این دوره، سری Hey There از انشارات لانگمن – پیرسون می باشد.
آموزش صحیح و هدفمند زبان انگلیسی به نوجوانان
ایجاد انگیزه و علاقه در نوجوانان به ادامه و استمرار در یادگیری زبان دوم
آشنایی نوجوانان با انگلیسی و کاربرد های روزمره
آشنایی نوجوانان با متون ساده انگلیسی بر مبنای دروس عمومی مدارس بر حسب نیاز
آشنایی نوجوانان با موارد فرهنگی مورد نیاز در برخوردهای اجتماعی
ایجاد اعتماد به نفس در استفاده از زبان دوم
جمع بندی دروس در پایان هر Unit در قالب پروژه های متنوع و جذاب فردی یا گروهی
تقویت تمام مهارت ها به ویژه توانایی مکالمه (Speaking)
آموزش زبان با ترکیب دو جنبه استفاده روزمره و آکادمیک در حد دروس عمومی مدارس انگلیسی زبان
برگزاری دوره های مکالمه محض نوجوانان
مرکز زبان آیتاک به طور فصلی اقدام به برگزاری دوره های مکالمه برای نوجوانان می نماید.


ویژگی ها:

بهبود روانی Fluency
تدریس عبارات پرکاربرد و street talk
افزایش اعتماد به نفس زبان اموزان در مکالمه
تاکید خاص بر روی تلفظ و Pronunciation و لهجه
این دوره ها معمولا یک روز در هفته و در روز جمعه برگزار میگردد.
به کمک احتیاج دارید؟ با ما تماس بگیرید