SWEET NOVEMBER
جشنواره آبان ماه آیتاک

با چرخاندن گردونه، میتوانید شانس خود را امتحان کرده و از جوایز مرکز زبان آیتاک بهره ببریده
10% تخفیف یک ترم
20% تخفیف یک ترم
60% تخفیف یک جلسه کلاس خصوصی
تقریبا نزدیک بود!
کتاب اصلی دوره
30% تخفیف یک ترم
کتاب داستان
100% تخفیف یک ترم
50% تخفیف کتاب اصلی دوره
50% تخفیف یک ترم
Get your chance to win a gift!

لطفا جهت شرکت در مسابقه، ایمیل، شماره موبایل و نام خود را وارد کنید.

پس از دریافت هدیه خود، همراه با اسکرین شات از صفحه برنده شده جهت دریافت هدیه خود به موسسه مراجعه فرمایید.

هر نفر یک بار می تواند این گردونه را بچرخاند (دفعات بعدی محاسبه نخواهد شد، اولین جایزه ثبت شده مورد قبول است)

Our in-house rules:
  • One game per user
  • Cheaters will be disqualified.