You give us a year, we will give you the world

آغاز ترم پاییز دوم

۱۶ آبان ۱۳۹۷

قابل توجه زبان آموزان کلاس های ترمیک

.

.

ثبت نام ترم جدید پاییز شروع شد

.

.

.

لطفا در روز های شنبه یکشنبه و دوشنبه با مراجعه به موسسه ثبت نام خود را تکمیل فرمایید.

.

.

.

برنامه ترم پاییز 2:

شروع ترم: شنبه 19 آبان

پایان ترم: دوشنبه 26 آذر

.

.

.

توجه:

زبان آموزانی که ثبت نام خود را تا نهایتا روز دوشنبه مورخ 21 آبان تکمیل نکنند، در صورت تکمیل شدن ظرفیت کلاس ها ، ممکن است از کلاس مورد نظر حذف شوند. بنابراین تقاضا می شود همکاری فرمایید و در زودترین زمان ممکن ثبت نام خود را در موسسه و یا از طریق پنل زبان آموزی خود تکمیل فرمایید.