You give us a year, we will give you the world

درباره آیتاک

۱۵ فروردین ۱۳۹۸

مرکز زبان آیتاک در حال حاضر هیچگونه شعبه ای ندارد

دوستان و همراهان گرامی؛

مرکز زبان آیتاک در حال حاضر هیچگونه فعالیتی در مکانی غیر از بلوار فردوس غرب ندارد و تنها متمرکز به گسترش فعالیت خود در بلوار فردوس می باشد که برای این منظور نیز مکانی بزرگ تر از مکان فعلی به آدرس "بلوار فردوس غرب، نبش خیابان ورزی جنوبی" خریداری کرده و در آینده ای نزدیک پس از طی مراحل قانونی راه اندازی خواهد شد.

گفتنی است در گذشته این موسسه شعباتی را در جنت آباد، صادقیه، بلوار مرزداران، میدان ولیعصر(عج) و سردار جنگل تاسیس کرده است و پس از راه اندازی، تمامی این موسسات را بصورت قانونی واگذار نموده است.

اما متاسفانه برخی از این شعبات و همچنین موسسات نوظهور دیگر با برند آیتاک، و جالب اینکه حتی با لوگوی اختصاصی این مرکز، در حال فعالیت می باشند.

این مرکز این حق را برای خود قائل است تا این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری و جبران خسارت نماید.

لوگوی شماره 2لوگوی شماره 1

به امید حق

مدیریت مرکز زبان آیتاک