You give us a year, we will give you the world

دوره های FCE و PET

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

قابل توجه زبان آموزان دوره های زیر:

دوره FCE 3 استاد منوچهری

دوره PET TEST استاد میرزایی نیا

نتایج امتحانات خود را میتوانید در سایت مشاهده فرمایید.

آغاز دوره های جدید از 4 شنبه مورخ 5 اردیبهشت می باشد.

زبان آموزان سطح PET جهت اطلاع از سطح جدید خود با مرکز تماس بگیرند.

با سپاس