You give us a year, we will give you the world

فیلم آموزش استفاده از پنل دوره های مجازی

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

فیلم آموزش استفاده از پنل دوره های مجازی iLearn را می توانید در بالا مشاهده نمایید.

در صورتی که تمایل به شرکت در دوره های مجازی مرکز زبان آیتاک را دارید، لطفا ایـــــنـــــــــجـــــــــــــا را کلیک نمایید.

.

.

.

.

.

.

.

.