You give us a year, we will give you the world

چگونه درک مطلب خود را در انگلیسی افزایش دهیم

۲۴ مهر ۱۳۹۶

تفاوت خواندن و درک مطلب

آیا خواندن مطلب به زبان انگلیسی برای شما دشواراست؟ ممکن است شما مطلبی را بخوانید اما معنی آن را متوجه نشوید. این امکان حتی برای انگلیسی زبانان هم وجود دارد.
خواندن مطلبی (Reading) با درک مطلب (Comprehension) متفاوت است. شما خواندن مطلبی را در هرمکانی میتوانید انجام دهید. میتوانید یک کتاب را به دستتان بگیرید و دراتوبوس, در یک پارک و یا حتی خانه تان به راحتی بخوانید اما اینکه چه اندازه آن مطلب را درک میکنید در هرمکانی امکان پذیر نیست.
همیشه برای بهتر انگلیسی را یاد گرفتن به ما پیشنهاد میشود که خواندن به زبان انگلیسی را زیاد تمرین کنیم. کتاب داستان یا رمان بخوانیم اما این خواندن باید در کجا انجام بگیرد تا بهترین نتیجه را بدهد؟
در ابتدا باید بگوئیم که برای درک مطلب بهتر باید در مکانی باشید که حداقل مزاحمت برای شما ایجاد میشود, چه از نظر رفت و آمدها و چه از نظر سروصداهای اطراف. بنابراین بهترین زمان و مکان را برای خود انتخاب کنید و روزانه حداقل نیمساعت با تمرکز برروی خواندن خود مطالعه کنید.
توجه داشته باشید که مکان مورد نظر شما از نظر روشنایی نیز مقبول باشد. به هنگام مطالعه تمام وسایلی را که گمان میکنید باید نزدیک شما باشند را از قبل کنار خود قراردهید تا در حین مطالعه مجبور به رفت و آمد نباشید. وسایلی همچون مداد, خودکار, کاغذ و یا هرچیز دیگری که به هنگام مطالعه از آن استفاده میکنید.
همچنین موبایل خود را نیز سایلنت کنید.
درنظرداشته باشید که کتاب و مطلبی را که برای خواندن انتخاب میکنید با هر موضوعی نباشد. سعی کنید از موضوعی استفاده کنید که با سلیقه ی شما مطابقت داشته باشد. شما نه تنها میخواهید با خواندن مطلبی به زبان انگلیسی به فراگیری خود کمک کنید بلکه باید سعی کنید تا از تمرین خود لذت هم ببرید تا بتوانید به آن ادامه دهید. بنابراین کتاب مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید و مطمئن باشید که در سطح زبان انگلیسی شما نیز میباشد. اگر سطح کتاب از دانش انگلیسی شما خیلی بیشتر باشد ممکن است باعث دلسردی و دلزدگی شما گردد.
به هنگام مطالعه سعی کنید ذهنی پرسشگونه داشته باشید. برای مثال قبل از شروع مطالعه کل مطلب را مروری سریع نمائید و از خودتان بپرسید که آیا نامهای خاصی مرتبا در کتاب تکرار شده اند یا نه؟ پارگرافها کوتاه هستند یا بلند؟ و بطور کلی یک نظریه ی خاصی در مورد آن داشته باشید. برای بعد از تمام شدن خواندنتان نیز سوالاتی از خود بپرسید. آیا آنچه را که خواندید با آنچه که فکر میکردید هماهنگی داشته یا نه؟
به هنگام خواندن سعی کنید بطور کامل و بدون وقفه خواندن را انجام دهید. با رسیدن به هر کلمه ای که برای شما ناآشنا میباشد خواندن خود را قطع نکنید و ادامه دهید تا درک کلی مطلب را متوجه بشوید. در انتها نیز مروری کلی به کل کتاب داشته باشید و سوالاتی که هنوز ممکن است در ذهنتان مانده باشد را جوابگو باشید.
با توجه به این مطالب میتوانید درک مطلب (Reading Comprehension) خود را افزایش دهید و از خواندن مطالب به زبان انگلیسی حداکثر استفاده را ببرید.