You give us a year, we will give you the world

نشانه گذاری در زبان انگلیسی Punctuation به چه صورت استفاده می شود و چه تأثیری بر ساختار جمله دارد

۲۴ مهر ۱۳۹۶

دنیای دانش همیشه دانشمندان هر حوزه را وسوسه می کند. طبیعت، بدن انسان و مغز بسیاری از شاخه های علم مانند فیزیک، پزشکی و فلسفه را به وجود آوردند. تجزیه و تحلیل زبان نیز یکی از محبوب ترین شاخه های تحقیق زبان شناسان و زبان آموزان قرن پانزدهم بود. علاقه فراوان به توسعه و تنوع یک زبان و ساختارهای آن، روش های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل روش های شفاهی و کتبی هر زبان ارائه می دهد. واژگان آوایی، گرامر و معنا شناسی. در آغاز قرن پانزدهم، محققان بر مطالعه صداها و تلفظ آنها تمرکز کردند. زبانشناسان، منشأ واژه ها و همدستی، ساختار و تعاملات آنها با دیگر صداها را تجزیه و تحلیل کرده و نظریه های مختلفی را درباره استفاده از آنها مورد تحلیل قرار دادند. دانشمندان پس از تحقیقات بسیار شاخه جدیدی از تجزیه و تحلیل زبان را به ارمغان آوردند، به نام لفاظی. دانشمندان با تجزیه و تحلیل زبان به عنوان سیستم تغییر صدا و ترکیب آنها، معتقد بودند که ارائه شفاهی یک زبان می تواند به واحد های کوچک تقسیم شوند. علاوه بر این با استفاده از این بخش می توان به هدف تفکر نیز پی برد.

علاوه براین قرن شانزدهم، قرن نفوذ کلیسا بر کار انسانها و از جمله دانشمندان بود. دانشمندان متوجه شدند که زبان سیستم پیچیده تر ارتباطات است. آنها نه تنها بر ساختار جمله و همبستگی آن در یک پارگراف متمرکز شدند، بلکه باید راهی را پیدا می کردند که یک روش نفوذ به احساسات وبه بیانات نوشته شده از طریق افکار را پیدا کنند. برای رسیدن به این منظور، نقطه گذاری ایجاد شد.

در دستور زبان توجه زیادی به واژگان، نحو، دستور زبان، ساختار جمله و اصطلاحات آن در شکل شفاهی و کتبی داشتند. دانشمندان دریافتند که در ساختار شفاهی این اندیشه اهمیت مشابهی دارد. آنها معتقد بودند نشانه گذاری نه تنها در تعیین هدف یک جمله به کار می رود، بلکه در شناسایی سبک یک متن ارائه شده است. آنها برای درک هدف و استفاده از علامت گذاری، علائم نشانه گذاری را از جهات مختلف زبان شناسی مورد بررسی قرار دادند. به همین دلیل، نشانه گذاری به دو سنت و روش مختلف تقسیم شد:

لفاظی و دستور زبان

نشانه های گرامری به عنوان سیستم علامت هایی که کلمات را جدا کرده اند مورد استفاده قرار می گیرد. زبان شناسان تصور میکردند، که عملکرد اصلی علائم نقطه گذاری به معنای صحیح تفکر بستگی دارد و سخنران یا نویسنده مسئول این اقدام است. با گذشت زمان زبان آموزان دریافتند، قوانین لیبرال نقطه گذاری باعث ایجاد ابهام در خوانندگان می شود، گرچه گرامر ها سعی داشتند قواعد دستوری را به ساده ترین شکل ممکن نمایش دهند. بنابراین علاقه به نشانه گذاری به عنوان یک دستگاه ذهنیتی برای بیان تفکر زبان نوشتاری و مشکلات ناشی از تجزیه و تحلیل جمله از دیدگاه ساختاری در زبان انگلیسی، مبنای کار و انگیزه تحقیق قرار گرفت.

گروه های مختلف زبان شناسان مفهوم نشانه گذاری را به سبک های متفاوتی درک کردند. برخی معتقد بودند که علامت گذاری شامل قواعد گرامری شدیدی است، که می تواند جمله را برای تجزیه و تحلیل گرافیکی بیشتر تقسیم کند. با توجه به این نظرات، مفهوم سنتی لفاظی و مفهوم مدرن دستوری نقطه گذاری ظاهر می شوند.

حال که تا حدی با پیشینه نقطه گذاری در دستور زبان انگلیسی آشنا شدید. بهتر است با انواع نقطه گذاری و در حقیقت با Punctuation های زبان انگلیسی آشنا شوید.

اولین نشانه گذاری در جملات نقطه یا Full Stop است. نقطه در زبان انگلیسی نه تنها در پایان جملات، بلکه به عنوان علامت اختصارات مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال:

.Mrs. White or Dr.House

علامت سوال (؟) Question Mark ، در زبان انگلیسی معمولاً در پایان جملات سوالی قرار می گیرد.

علامت تعجب (!) Exclamation Mark ، برای بیان احساسات یک جمله به کار می رود. برای مثال تعجب، سردرگمی یا پیشنهاد را در جمله نمایش می دهد.

ویرگول (،)Comma ، یکی از پرکاربرد ترین علائم نشانه گذاری است. در مورد ویرگول و کاربرد آن قبلاً در یکی از مقالات بخش Writing به صورت مفصل صحبت کرده بودیم.

نقطه ویرگول (؛) Semicolon برای متصل کردن دو Clause مستقل که معنی نزدیکی به یکدیگر دارند استفاده می شود.

.You jump; I jump

قبل از conjunctive adverb نیز استفاده می شود.

.It can benefit us financially; however, it hurts our health

دو نقطه (:) Colone، برای ارائه توضیحات، لیست کردن موارد و نقل قول کردن استفاده می شود:

.We had some stuffs including: fruit, flowers, seeds, etc

خط ربط یا اتصال (-) Hyphen، برای ساختن کلمات مرکب استفاده می شود.

.He has a well – built body

خط فاصله (_) Dash، زمانی که در جمله نیاز به اضافه کردن توضیحاتی باشد، از خط فاصله استفاده می شود.

.I told them that I needed to talk to Mr.hasheminasab _ whose father is the head of the system and tell him what I think about his suggestion

موارد فوق بخش کوچک و پرکاربردی از نشانه گذاری های در زبان انگلیسی است. این نشانه ها قابل فهم شدن و هرچه زیبا تر شدن متن مورد استفاده قرار می گیرد.