You give us a year, we will give you the world

شش راه جالب در زبان انگلیسی برای خواندن سریعتر

۲۴ مهر ۱۳۹۶

خواندن زبان انگلیسی، مخصوصاً اگر زبان مادری شما نباشد می تواند كمي سخت باشد. اما با تلاش و تمرين ساده ميشود.

در زبان انگلیسی، برای خواندن سریع و موثر، رشد مهارت های سطحی خوانی و مرور مهم می باشد. سطحی خوانی، زمانی است که کل متن را بسیار سریع می خوانید تا مفهوم کلی متن را دریابید، و مرور زمانی است که به کل متن نگاه می اندازید تا بخش خاصی از اطلاعات را پیدا کنید.

با تمرین روی مهارت های سطحی خوانی و مرور میتوانید برای سریع تر خواندن انگلیسی استفاده کنید:

یک محدوده ی زمانی مشخص تنظیم کنید

تلفن هوشمند دارید؟ از تایمر شمارش معکوس آن استفاده کنید تا در زمانی که چیزی را برای اولین بار می خوانید، برای خودتان یک محدوده ی زمانی تنظیم کنید. از زمان 30 ثانیه برای هر 100 کلمه آغاز کنید.این کار راه خوبی برای اجبار خودتان است تا درگیر کلماتی که نمی دانید نشوید. وقتی بدانید که یک محدوده ی زمانی دارید، مجبور خواهید بود تا بر کلمات و عبارات کلیدی که می دانید، تمرکز کنید تا معنای کلی یک متن را دریابید.

تنظیم محدوده ی زمانی هم برای سطحی خوانی و هم برای مرور مهم است تا درگیر خواندن تمامی جزئیات درون یک متن نشوید. حتی یه محدوده ی زمانی کمتر برای مرور(فقط چند ثانیه برای هر پارگراف) تنظیم کنید، چون در زمان مرور، نیاز دارید تا با برنامه تر باشید، تا تنها فقط به دنبال اطلاعات کلیدی باشید که می خواهید از متن به دست آورید.

به عنوان دیگری فکر کن یا عنوان دیگری را امتحان کن

عنوان، معمولا سرنخ بزرگی برای ایده ی اصلی، در یک قطعه ی نوشتاری فراهم می کند.اگر شما همانند بالا در حال تمرین تکنیک های سطحی خوانی هستید سعی کنید عنوان را مخفی کنید. بدون محدوده ی زمانی متن را بخوانید سپس حدس بزنید عنوان چه خواهد بود. اگر عنوان خودساخته ی شما مشابه با عنوان واقعی بود، ایده ی اصلی متن را به درستی فهمیده اید.

قبل از خواندن اطلاعاتی را که نیاز دارید به دست آورید

اگر درون متن به دنبال اطلاعاتی هستید از قبیل پاسخ به یک سوال خاص یا موردی که برای تحقیق نیاز به فهمیدنش دارید ، مطمئن شوید که می دانید به دنبال چه هستید. آیا به دنبال یک عدد/ یک تاریخ/یک اسم، یا شاید چیزی حتی خاص تر از آن هستید؟ وقتی بدانید به دنبال چه نوع کلمه یا بیانی هستید، قادر خواهید بود تا اطلاعاتی که لازم ندارید را نادیده بگیرید.

زیر بخش های مهم خط بکشید تا بعداً به سراغشان بروید

وقتی که در حال سطحی خوانی با محدوده ی زمانی هستید، ممکن است کلمات جالبی آنجا باشند که واقعا وقت ندارید معنای آنها را از متن حدس بزنید. پس به هیچ عنوان نگذارید این کلمات سرعت تان را بگیرند اما اگر می خواهید آن کلمات را به لغات خود بیافزایید، به محض خواندن زیرآنها خط بکشید سپس می توانید بعداً به سراغ آنها بروید و یا معنایشان را حدس بزنید یا به دنبال معنای آنها بگردید.

میتوانید زیر این کلمات خط بکشید تا در زمانی دیگر به آنها بپردازید.

وارونه بخوانید

جستجوی کلمات کلیدی را از انتهای متن آغاز و تا ابتدا ادامه دهید. این مورد فقط برای مرور کاربرد دارد اما روش مطلوبی برای سریع تر خواندن است. زیرا شما را مجبور می کند تا بر هر کلمه ی مجزایی تمرکز کنید و فقط به دنبال کلماتی بگردید که نیازدارید.

صفحه را معکوس کنید

این نکته هم برای مرور کردن می باشد( شما نمی توانید یک کتاب کامل را معکوس بخوانید ). این راه دیگری برای تمرکز بر یافتن اطلاعاتی است که نیاز دارید. اگرچه انجام این کار در عموم کمی عجیب است، اما بهترین مکانِ تمرین این روش، در منزل می باشد.