You give us a year, we will give you the world

Flowchart

۶ آبان ۱۳۹۶دوره های تربیت مدرس(TTC) انگلیسی

متقاضیانی که در امتحان کتبی و مصاحبه اولیه موفق باشند ولی با روش تدریس آشنا نباشند، بایستی دوره های TTC مرکز را بگذرانند.

این دوره ها در سال تنها 2-3 مرتبه در مرکز برگزار میگردد و تنها به دلیل نیاز به جذب استاد برگزار می گردند. (بسیاری از موسسات TTC را نیز مانند دوره های عمومی دیگر برگزار کرده و در پایان زبان آموز را با یک مدرک بی اعتبار رها میکنند. در حالی که در این موسسه وقتی زبان آموزی جهت حضور در دوره QUALIFIED می شود، یعنی می تواند پس از طی کردن دوره با احتمال بسیار زیاد تدریس را شروع نماید.)

دوره TTC در این مرکز 3 بخش دارد:

بخش اول شامل تدریس مباحث تئوری می شود.

بخش دوم شامل تدریس و آموزش module های اصلی سیستم آموزشی موسسه است که در قالب کارگاه آموزشی ارائه می گردد. در این بخش شرکت کنندگان how to teach های هر مهارت را فرا میگیرند.

و بخش آخر نیز شامل تدریس بصورت شبیه سازی کلاس بوده که بخش عملی TP را تشکیل می دهد.

در این بخش هر داوطلب چندین باز فرصت تدریس در حضور مربیان دوره مربوطه را داشته و پس از هر بار تدریس مورد ارزیابی و تحلیل آموزشی قرار میگیرد.

دوره های ضمن خدمت (OJT)

در کنار اجرای دوره های تربیت مدرس، این مرکز مبادرت به برگزاری دوره های ضمن خدمت (OJT) نیز می نماید. دوره های OJT بسته به نیاز در مقاطع زمانی مختلف برای همه اساتید مشغول به کار در آیتاک برگزار می گردند. این دوره ها جهت بروز رسانی آموزشی اساتید و ارائه مباحث جدید در حیطه آموزش اجرا می گردند که محتوای آنها بر اساس تحقیقات انجام گرفته و استفاده از مباحث و انتقال تکنیکهای آموزشی روز به اساتید مشغول به کار بوده که با هدف حفظ استانداردهای یک سازمان یاد گیرنده و ایجاد پویایی، انجام می گیرد.جهت ارسال روزمه خود و درخواست تدریس، اینــــــــــــــجا را کلیک کنید.!