20
خرداد
event-cover-2
تماشا و آموزش زبان از طریق فیلم
16:00 - 13:00

برگزاری جلسه فیلم 12 Angry Men در روز جمعه به تماشای فیلم ۱۲ مرد عصبانی بنشینید و زبان انگلیسی خود را تقویت کنید. زمان برگذاری: جمعه...

26
مهر
tagline_people2
NAATI Webinar
19:00 - 20:30

آزمون NAATI چیست و به چه کار می آید؟

22
شهریور
pte-academic-test-online-preparation
PTE Webinar
19:00 - 20:00

آزمون PTE چیست و به چه کار می آید؟

15
شهریور
ielts
IELTS Webinar
19:00 - 20:00

من میتونم برای آزمون آیلتس اقدام کنم یا خیر؟