You give us a year, we will give you the world

تقویم آموزشی سال 97 - دوره های ترمیک - شش ماهه نخست

۱ اسفند ۱۳۹۶

برنامه و تقویم آموزشی 6 ماهه نخست سال 97

.

.

.

.

.

دوره های ترمیک

تعداد جلسات: 12 جلسه

لطفا تقویم ذیل را مشاهده فرمایید:

نکات مهم:

رنگ قرمز در تقویم نشانه روزهای تعطیل رسمی تقویم می باشد. قابل توجه اینکه مرکز زبان آیتاک تنها در روزهای تعطیل رسمی کار نمیکند و در باقی روزهای سال باز می باشد، مگر آنکه به طور رسمی و از طریق وبسایت اعلام نماید.

رنگ سبز در تقویم نشانه آغاز ترم ها می باشد و رنگ آبی نشانه روز امتحان فاینال می باشد.

در برخی ترم ها به دلیل وجود تعطیل های رسمی و سایر محدودیت ها، در طول ترم نیاز به برگزاری جلسه اضافه می باشد که به صلاحدید مدیریت مرکز برگزار خواهد شد.

لطفا با توجه به تاریخ ها اقدام به ثبت نام نمایید.