You give us a year, we will give you the world

انواع تخفیف ها

۲۴ مهر ۱۳۹۶

دانشجویان موسسه زبان آیتاک درصورت داشتن شرایط لازم، می توانند از تخفیف شهریه برخوردار شوند.انواع تخفیف شهریه در موسسه زبان آیتاک به شرح زیر است:

تخفیف TOP STUDENT و زبان آموزان برتر:

- کسب نمرات 97-98-99 در هر ترمی و برای تمام زبان آموزان کلاس : 10 درصد
- کسب نمره 100 در هر ترمی و برای تمام زبان آموزان کلاس: 20 درصد
- کسب رنک TOP سه مرتبه پیاپی: 20 درصد
- کسب رنک TOP پنج مرتبه پیاپی: 50 درصد
- کسب رنک TOP شش مرتبه پیاپی: 100 درصد
توجه 1: دانشجوانی که تخفیف مربوطه را دریافت میکنند، تعداد TOP هاشان صفر می شود. درواقع برای کسب تخفیفات بالاتر، نباید از تخفیفات کمتر استفاده کرد.

توجه 2: دانشجویان می توانند در صورت احراز شرایط دریافت تخفیف دانشجوی TOP تا قبل از جلسه ی چهارم به دفتر ثبت نام مراجعه و از تخفیف TOP بهره مند شوند.

تخفیف نفر سوم خانواده:
چنانچه در یک ترم سه نفر از اعضای درجه یک خانواده ای به صورت همزمان در یک شعبه آیتاک مشغول به تحصیل باشند نفر سوم می تواند از 15% تخفیف شهریه ثبت نام در همان ترم استفاده نماید.

تخفیف اعضاء:

پرسنل و اساتید موسسه در صورت ثبت نام در دوره های مرکز می توانند از تخفیف 40 درصدی استفاده نمایند.

نکته: برای این دسته از افراد، تخفیفات TOP در نظر گرفته نمی شود.

تخفیف بستگان درجه 1 اعضاء:

بستگان درجه 1 پرسنل و اساتید موسسه می توانند از تخفیف 15 درصدی استفاده نمایند.

نکته: برای این دسته از افراد، تخفیفات TOP در نظر گرفته نمی شود.


توجه 1:کلاسهای جمعه شامل تخفیف ها نمی شوند.

توجه 2:دوره های آیلتس و TTC و SPEAKING و خصوصی شامل تخفیف نمی شوند.

توجه 3: دوره های کودکان در سطوح K و PH و CH 1 to 5 شامل تخفیف نمی شوند.